calendula

Hoe werkt homeopathie?

Als u gezond bent herstelt u snel van infecties, helen wonden vanzelf, verdwijnt een flinke verkoudheid na een paar dagen en kunt u tegenslagen makkelijker incasseren. Bij ziekte is dit normale proces van genezing geblokkeerd. Het gezonde, zelfherstellende vermogen van lichaam en geest doet z’n werk niet meer. Homeopathie zet het zelfherstellende vermogen aan tot genezing.

Homeopathie werkt volgens het gelijksoortigheids principe: een stof die een gezond mens ziek maakt of uit balans brengt, is in staat om een ziek mens met de zelfde verschijnselen te genezen.

Verder is kenmerkend voor de homeopathie dat deze uitgaat van de individuele patiënt. De homeopaat beperkt zich niet alleen tot de aandoening maar kijkt naar de totale persoon: waarom heeft uitgerekend u, op dit moment deze klacht?


Het consult

In het consult probeert de homeopaat – samen met u - antwoord te vinden op de vraag; waarom heeft uitgerekend u op dit moment deze klacht? Dit betekent dat met wat voor simpele of lastige klacht u ook komt, de aanpak van de homeopaat altijd dezelfde is. Namelijk een uitgebreid vraaggesprek, waarbij de homeopaat steeds de vraag “wie is deze persoon die voor me zit” in het achterhoofd heeft. Al uw klachten en problemen worden uitgebreid besproken. We gaan in op wanneer en waardoor de klachten zijn ontstaan en wat van invloed is op uw klachten. Maar ook gaat de homeopaat in op uw vroegere klachten en ziekten, uw mentale en emotionele gesteldheid. Alle verschijnselen, zowel lichamelijk, emotioneel als psychisch, kunnen te maken hebben met de verstoorde balans van uw gezondheid en zijn daarom belangrijk.
Op basis hiervan zoekt de homeopaat een homeopathisch geneesmiddel dat heel nauwkeurig past bij uw klacht en uw gesteldheid.

U moet zich dus goed realiseren dat het consult waarschijnlijk een heel persoonlijk gesprek wordt van een duur van 1,5 uur tot 2 uur voor het eerste consult. Natuurlijk kunt u eerst komen kennismaken. Belt of mailt u dan met de praktijk.